BIANO STAR – Obchodné podmienky

 1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou
  Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
 2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ
  služby ako spracovateľ.
 3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy,
  telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o
  zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje
  sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a
  vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto
  štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.
 4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania
  nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných
  údajov.
 5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu
  uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete
  tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením
  hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.
 6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou
  prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností
  vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).
 7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na zásady spracovania
  osobných údajov
  .
Filters
Reset
Reset
Reset
Reset