Reklamácia/odstúpenie od zmluvy

Reklamácia

Krok za krokom – ako reklamovať tovar?

  • Kupujúci je povinný reklamáciu nahlásiť u predávajúceho po zistení vady zakúpeného tovaru a to na e-mail info@dadaboom.sk
  • Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať na adresu predávajúceho

DaDaboom, s. r. o.

Závodná 264

027 43 Nižná nad Oravou

  • Reklamácia tovaru bude vybavená najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia reklamovaného tovaru.
  • V prípade odôvodnenej reklamácie bude poškodený tovar opravený alebo vymenený za iný (plnohodnotný). Ak výmena nebude možná (napr. chýbajúci výrobok na sklade) – vrátime Vám hodnotu ceny výrobku.

Odstúpenie od zmluvy

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup. Kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list obsahujúci riadne vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy (stiahnuť formulár), prípadne odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením:

“Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)”.

Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum. Kupujúci odošle tovar ním zvolenou zásielkovou/prepravnou službou, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí svoje prepravné náklady. Odporúčame, aby vrátený tovar bol v pôvodnom a nepoškodenom obale a nepoužitý, v každom prípade však musí byť, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva).

Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.

Filters
Reset
Reset
Reset
Reset